Youtube

Bu videoları senin için hazırlıyorum. Hayatımda bana ne iyi geldiyse, geliyorsa sana sunmak, dönüşümüne aracı olmak niyetim. Tüm pratiklerim burada, mat üstü, dışı, yaşamın her anı. Sonsuz bir ağın parçalarıyız. Kalplerimiz bir, destek oluyoruz birbirimize. Senin şifan benim şifam, evrenin şifası.